ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/07/1973

מסקנות ועדת איכות הסביבה בנושא: בעיות הזיהום הסביבתי וסכנותיו, השפעות הדישונים על הסביבה; סוגית זיהום מי החופים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים