ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/06/1973

השפעות הדישונים הכימיים על הסביבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים