ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/06/1973

הצעת חוק למניעת מפגעים (הגנה בפני רעש כלי טיס), תשל"ג-1973; מסקנות ועדת איכות הסביבה (אקולוגיה) בנושא: "בעיות הזהום הסביבתי וסכנותיו"- השפעות הריסוסים הכימיים על הסביבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים