ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/06/1973

מכתב ראש עיריית טבריה מ. צחר; הודעת הועדה בדבר גילויים חמורים של הרס סביבת האדם ופגיעה בתרבות החיים ואיכותם; מסקנות הועדה לאיכות הסביבה (אקולוגיה) בנושא: "בעיות הזיהום הסביבתי וסכנותיו"- זיהום על-ידי פסולת מוצקת בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים