ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/04/1973

בעיית הזיהום הסביבה וסכנותיו- הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יוסף תמיר (השפעות הריסוסים והדישונים הכימיים על הסביבה); פגישה עם מנכ"ל "כור" מר מאיר עמית ועוזריו לדיווח על הפעולה במסגרת "1973-שנת אקולוגיה במפעלי "כור"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים