ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1973

בעיית הזהום הסביבתי וסכנותיו - הצעה לסדר-היום של ח"כ י. תמיר. (השפעות הריסוסים והדישונים הכימיים על הסביבה); חוק למניעת מפגעים (הגנה בפני רעש כלי טיס), תשל"ב- 1972 (הצעת ח"כ ז. שובל)- המשך הדיון.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים