ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/03/1973

המשך הדיון בחוק למניעת מפגעים (הגנה בפני רעש כלי טיס), תשל"ב-1972 (הצעת חבר-הכנסת ז. שובל); בעיית סילוק הפסולת המוצקה (הצעה לסדר-היום על "בעיות הזיהום הסביבתי וסכנותיו")

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים