ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/03/1973

טיוטת מסקנות הוועדה לאיכות הסביבה(אקולוגי) בענין "בעיית הזיהום הסביבתי וסכנותיו" (מספר 1); טיוטת מסקנות הוועדה לאיכות הסביבה(אקולוגי) בענין "בעיית הזיהום הסביבתי וסכנותיו" (מספר 2); הצעת חוק למניעת מפגעים _הגנה בפני רעש כלי טיס) תשל"ג-1973, הצעת חבר-הכנסת שובל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים