ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1973

הצעה לשינוי מועדי הישיבות בימי ששי- הצעת חברת-הכנסת ח. גרוסמן; מסקנות בדבר טיפול הממשלה בבעיות איכות הסביבה- מסידרת המסקנות בנושא: "בעיות הזיהום הסביבתי וסכנותיו" - הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת תמיר יוסף; אישור מסקנות בנושא: "הגברת היעור בסביבות הערים הגדולות בארץ"; (מסקנות אלו נובעות מההצעה הנ"ל לסדר-היום); בעיית הרחבת מפעל "מכתשים" בבאר-שבע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים