ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1973

חוק למניעת מפגעים (הגנה בפני רעש כלי טיס), תשל"ב-1972 (המשך הדיון).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים