ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/01/1973

חוק למניעת מפגעים (הגנה בפני רעש כלי טיס), תשל"ב-1972-של חבר-הכנסת זלמן שובל.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים