ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/12/1972

תכנית להגברת הייעור בסביבות הערים בישראל.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים