ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/11/1972

סקירת סיכום על פעולות החברה להגנת הטבע והצעותיה לגבי ניצול שנת חצי יובל המדינה למבצע ניקיון כלל-ארצי.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים