ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/10/1972

חוק לתיקון פקודת שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (מס' 2), התשל"ג-1972

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים