ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/08/1972

שונות; סיכום הדיון בנושא- "רעש וזיהום אוויר ברמת-השרון"; זיהום מקורות מי השתיה של מושבה כנרת; אינפורמציה של יושב-ראש הוועדה על פגישתו עם סגן ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים