ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/08/1972

ביצוע החוק למניעת מפגעים- הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת האוזנר; חוות-דעת המומחה האמריקאי רוברט צ'אס בדבר הסכנות לבריאות הציבור בישראל כתוצאה מזיהום האוויר- הצעה לסדר-היום של מספר חברי-כנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים