ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/04/1972

הצעה לסדר היום של חה"כ ע. פיינרמן- החדרת שפכי גוש דן למאגר המים התת-קרקעי של ישובי גן רווה; הצעת לסדר היום של חה"כ ד. לוי- סכנה לבריאות תושבי גן-רווה ומטה יהודה מהזרמת מי ביוב של ירושלים לשפלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים