ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 13/04/1972

א. מסקנות ועדת איכות הסביבה בנושא ההצעה לסדר היום של חבר-הכנסת אליעד-"נגיפים וחיידקים בירדן ובכנרת"; ב. מימצאי משרד הבריאות בעת ביקורת צמחים בתל-אביב; ג. הפעילות בקשר לאיכות הסביבה; ד. סדר עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים