ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/01/1973

חוק האיגוד השיתופי, תשל״ב-1971 (סעיפים 69-65).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים