ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/01/1973

חוק האיגוד השיתופי, תשל״ב-1971 (סעיפים 57(ג), 64, 65).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים