ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 29/11/1972

הצעת חוק האיגוד השיתופי (סע' 71.73.74.75)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים