ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 05/11/1972

חוק האיגוד השיתופי, תשל״ב-1971. (דיון בסעיפים 57(א)(ב)(ג). 58, 59, 60)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים