ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/10/1972

העברות נציגי ״בחן״ להצעת החוק; הערות נציגי לשכת רואי החשבון להצעת החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים