ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/06/1972

חוק האיגוד השיתופי (דיון על שם החוק: על הגדת ״השר״ סעיף 7: סעיף 23(א)(1)(2)(3)(4)).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים