ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/11/1969

מס' סגני יו"ר הכנסת; מס' חברי הכנסת בכל ועדה; הצעה להוספת ועדה או ועדת משנה קבועה לענייני קליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים