ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 21/02/1971

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 5), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים