ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/07/1971

בירור שאלת עתיד קיומם של בית דגן והישובים הסמוכים לו.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים