ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/01/1972

״בעיות החניה״

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים