ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/06/1972

המלצות הועדה המשותפת של ועדות הפנים והחינוך בנושא: סידורי בטחון והגנה (מקלטים) בגני ילדים ובבתי-ספר.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים