ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/04/1972

מסקנות הוועדה בענין עידוד ״עידוד עבודת נשים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים