ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 08/04/1970

מעמדם של נכי תאונות העבודה - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מ. זר.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים