ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/05/1970

״בעיית העסקת עולים בגיל מתקדם״ - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת יצחק קורן.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים