ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

בעיית העסקת עולים בגיל מתקדם - (הצעה לסדר היום של חה״כ י. קורן).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים