ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 25/04/1971

סכנה לבריאות הציבור והונאתו מטיב ואיכות ירודים של מוצרי מזון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים