ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 18/05/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א-1971.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים