ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 11/05/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) - סעיף 23.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים