ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/03/1971

הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשל״א-1971.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים