ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 23/03/1971

הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א-1971. (הבהרת מספר נקודות ע״י שופטי הנוער)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים