ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 16/02/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשכ״ט-1969 דיון בסעיפים 39, 40, 41, 42, 43)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים