ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 09/02/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט-1969.(סעיפים 36 - 39).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים