ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשכ״ט-1969 המשך הדיון.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים