ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 19/01/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים