ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 12/01/1971

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט-1969. (סעיפים 27(ב), 28/(א) ).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים