ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/11/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשכ״ט-1969.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים