ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/11/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים