ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 28/07/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשכ״ט-1969. (שמיעת אינפורמציה על דרכי הטיפול בבית המשפט מפי השופטים רייפין ומלמד).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים