ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/07/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים