ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 26/05/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט-1969.(סעיפים 9 - 18)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים