ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשכ״ט - 1969.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים