ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/04/1970

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תשכ״ט-1969:

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים